K.S.F. Pre príslušníkov P.Z. a B.Z.

Krízový Sociálny Fond

Krízový Sociálny fond je určený pre registrovaných príslušníkov NABK, Policajného zboru, Armády Slovenskej republiky a iných registrovaných bezpečnostných zložiek.

Filozofiou KSF je “ jeden za všetkých, všetci za jedného“. Jedná sa o finančný fond, z ktorého môžu príslušníci nenávratne čerpať prostriedky v prípade, že sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.

Podmienkou čerpania prostriedkov z KSF je Registrácia príslušníka, pri ktorej sa zaviaže poukázať 2% dane z príjmu FO do fondu KSF, v ktorom sa získané  finančné prostriedky pre-rozdelia medzi príslušníkov, ktorí sa ocitli vo finančnej núdzi a požiadali o čerpanie prostriedkov z KSF.

Podmienky registrácie a čerpania

REGISTRÁCIA

  1. Príslušník NABK, P.Z., ASR a iný v aktívnej službe.
  2. Registrácia do KSF zaslaním formulára generálnemu sekretárovi NABK
  3. Poukázania 2% dane z príjmu F.O. do KSF.

ČERPANIE PROSTRIEDKOV

  1. Zaslanie žiadosti pre čerpanie prostriedkov z KSF
  2. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie, opis stavu, účel použitia prostriedkov a výšku požadovanej sumy
  3. Po schválení prezidentom a príslušníkmi výkonného prezídia NABK budú prostriedky poukázané na účet dotyčného príslušníka
  4. Žiadosť o čerpanie prostriedkov z KSF bude posudzovaná a schválená v súlade s § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Registračný formulár na stiahnutie : Prihláška do KSF

P.S.

Založením KSF máme v úmysle poukázať na vzájomnú výpomoc, kolegiálnosť a lojalitu príslušníkov bez rozdielu pracovného postavenia a zamerania, nakoľko v dnešnej dobe kolegiálnosť a súdržnosť príslušníkov v aktívnej službe upadá, týmto spôsobom chceme ukázať, že vzájomná súdržnosť a pomoc jeden druhému stále nevymrela a že brať ohľad jeden na druhého sa stále vypláca a aj napriek ťažkej životnej situácií sa oplatí bojovať za zlepšenie a pozdvihnutie vzájomnej úrovne . A práve na tomto princípe by mal fungovať KSF , ktorý bez vzájomnej podpory a angažovanosti nemôže vzniknúť a ani fungovať. K jeho správnemu fungovaniu je potrebné zapojenie sa množstva príslušníkov, ktorí sú ochotní poukázať 2% dane z príjmov pre svojich kolegov, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácií, ktorá koniec koncov môže postihnúť každého z nás, a teda pre každého je to určitá poistka, že v prípade núdze sú tu ľudia a prostriedky, ktoré môžu pomôcť nám a naším rodinám v prípade núdze .

S pozdravom Prezident NABK

kps-a4-poster