Kontakt

NABK
Národná Agentúra Boja proti Kriminalite
Výkonné Prezídium :AREÁL UNIPOL, Pri Kalvárii 31 , 917 01 Trnava
Poštová adresa: NABK, AREAL UNIPOL, 917 01 Trnava

Registrované 26.06.2013 Ministerstvom Vnútra SR pod s.č. : VVS/1-900/90-41700
IČ: 422 940 11

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 5051879513/0900
IBAN : SK32 0900 0000 0050 5187 9513
BIC : GIBASKBX

MEDZINÁRODNÉ ZASTÚPENIE

Organizácia NABK v medzinárodnom styku a pre medzinárodnú spoluprácu s partnerskými organizáciami používa medzinárodnú poznávaciu značku UNIPOL a to najmä s :

OSN – Organizácia spojený národov / UN – United Nations : VÝPIS Z REGISTRA OSN    /  Vyhľadávanie v registry OSN

*(V prípade ak by výpis z registra OSN hlásil chybu „TIME OUT“ je potrebné organizáciu vyhľadať manuálne vo vyhľadávači OSN pod názvom NABK alebo UNIPOL)

Alliance of NGO´s ON CRIME PREVENTION & CRIMINAL JUSTICE :  ALIANCIA 

INFORMÁCIE 
Informácie v rámci činnosti NABK : info (@) nabk.sk

Generálny sekretár

Tel: +421 696 851 444
e-mail: nabk (@) nabk.sk
 

*email uvádzajte bez zátvoriek. Zátvorky sú tam z dôvodu zamedzenia automatických spamových programov.

___________________________________________________

Dotačný program UNIPOL – Donate with Crypto