Obchodovanie s nelegálnym tovarom a falšovanie

NABK – UNIPOL sa snaží identifikovať a rôznymi dostupnými prostriedkami odstraňovať národné a medzinárodné siete organizovaného obchodovania s nelegálnym tovarom.
Obchodovanie s nelegálnym tovarom je všeobecný termín používaný Interpolom, popisujúci všetky druhy nezákonného obchodu. To zahŕňa také praktiky, ako falšovanie (nesplnenie zákonnosti ochrannej známky), pirátstvo (porušenie autorských práv), pašovanie ilegálnych produktov a tým zároveň páchanie daňových únikov. Predaj falšovaných výrobkov je jedným z najčastejších druhov tohto trestného činu; keď sa predáva neoriginálny tovar na čiernom trhu, aby sa vyhli plateniu daní. Týmto nezákonným činnostiam do istej miery (okrem colnej kontroly) zabráni i regulačná kontrola.

Osoby páchajúce tieto činnosti zvyčajne rozpredávajú často nebezpečný tovar v rozpore so zdravím a bezpečnosťou spotrebiteľov. Tento jav sa rozrástol na nebývalú úroveň, čo predstavuje obrovské riziko pre spoločnosť a globálnu ekonomiku.

pašovanie2

Na všetky úrovne spoločnosti má obchodovanie s ilegálnym tovarom vplyv. Napríklad, falšovanie poškodzuje podniky, ktoré vyrábajú a predávajú legitímne produkty, vláda stráca príjmy z daní z výrobkov predávaných na čiernom trhu a spotrebitelia sú ohrození nekvalitou, neoriginalitou výrobkov a rôznymi ďalšími aspektami.

pašovanie

Jasná súvislosť je prítomná medzi obchodovaním s nelegálnym tovarom a medzinárodnou organizovanou trestnou činnosťou. Zločinecké organizácie dosahujú lukratívne zisky podieľaním sa na obchodovaní s falzifikátmi a falošným tovarom, tiež v obchodovaní s ilegálnym tovarom prostredníctvom ilegálnych kanálov.

Organizované zločinecké siete využívajú najmodernejšie technológie na túto trestnú činnosť, tiež rozdiely medzi národnými regulačnými režimami a spojenie globálnych ekonomických, finančných a dopravných systémov. Čo je však najhoršie, dosiahnuté zisky s tejto trestnej činnosti používajú na financovanie ďalšej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s drogami, pašovanie ľudí, lúpeže, a i.