Prehlad trestných činnov – MAPA

Štatistika kriminality / spáchaných trestných činov za uplynulý rok 2016

 

Mapa zistených trestných činov 2016

 

Mapa ekonomických trestných činov 2016

 

Mapa majetkových trestných činov 2016 

 

Mapa mravnostných trestných činov 2016

 

Mapa násilných trestných činov 2016

 

Štatistika kriminality / spáchaných trestných činov za uplynulý rok 2014

Mapa násilných trestných činov v SR za rok 2014

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Mapa mravnostných trestných činov v SR za rok 2014

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Mapa majetkových trestných činov v SR za rok 2014

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Mapa ekonomických trestných činov v SR za rok 2014

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Mapa trestných činov v SR za rok 2014

Polícia zverejnila mapu kriminality:

Polícia zverejnila mapu kriminality: