Obťažovanie po telefóne

Ako zvládnuť obťažovanie po telefóne?

Telefón sa pre mnohých z nás stal neodmysliteľnou súčasťou nášho života. 24 hodín sme k dispozícii, môžeme sa telefonicky spojiť s hocikým na celom svete. Telefonovanie však prináša aj tienisté stránky. Obťažovanie cez telefón, vyhrážky, sexuálne obťažovanie cez telefón, alebo len nekonečné vyzváňanie. Vo svete sa tento fenomén označuje ako „telefónny teror“. Podľa odborníkov rozoznávame štyri základné varianty telefónneho obťažovania:

1. Obscénne telefonáty
Telefonista sa prejavuje ako verbálny „erotik“. Hovorí o sexe, spravidla chce vzbudiť poslušnosť a prinútiť volanú ženu (niekedy aj dieťa) k autoerotickým praktikám. Môže sa predstaviť ako lekár (gynekológ), uvedie vymyslené meno a pridá k tomu niekoľko odborných lekárskych výrazov. Klame svoju obeť tým, že vykonáva „diagnózu na diaľku“. Nebezpečná situácia pre obeť vzniká vtedy, keď páchateľ používa skutočné údaje z lekárskych záznamov svojej obete, ktoré získal krádežou. Vo väčšine prípadov je páchateľom muž.

2. Katastrofické telefonáty
Podstatou týchto telefonátov je oznámenie smutnej správy. Volajúci sa vyžíva v tom, že informuje o nešťastí, ktoré sa údajne stalo blízkemu človeku obete. Účelom hororového telefonátu je vydesiť obeť a vyvolať u nej strach. Páchateľ vystupuje ako posol hrozivých správ. Niekedy sa telefonista neuspokojí len s oznámením smutnej správy, ale snaží sa obeť prinútiť k určitému chovaniu. Spravidla sú to nezmyselné a deštruktívne inštrukcie.

3. Výhražné telefonáty
Páchateľ sa pasuje do úlohy „sudcu hriešnikov“. Telefonuje osobám, ktoré sa v jeho predstavách niečím previnili, sú príčinou určitých problémov. Obsahom týchto telefonátov bývajú rôzne urážky, vyhrážky a pod. K anonymnému telefonickému nátlaku sa môže uchýliť napr. majiteľ domu, aby sa zbavil nepohodlných nájomníkov a pod.

4. Kontrolné telefonáty
Volajúci funguje ako kontrolór, ktorý si preveruje miesta pobytu obete. Kontrolné telefonáty sa často vyskytujú na pozadí konfliktných partnerských vzťahov a rozchodov. Na rozdiel od ostatných typov obťažovaní cez telefón nie je kontrolné telefonovanie výlučne mužskou záležitosťou.

Kto sa skrýva za telefonickým terorom?

Typický páchateľ telefónneho obťažovania býva slabá až slabošská povaha, plná vnútorných zábran a neistôt s nápadne zníženým sebavedomím. Sú to outsideri spoločnosti, neobľúbení a nezaujímaví, ktorým chýba pozitívne myslenie. Pomocou ekonomicky a fyzicky nenáročnej agresie cez telefón sa zmení ich nepriaznivá situácia na krátku dobu na príjemné životné naladenie. V skutočných vzťahoch je páchateľ zvyknutý ustupovať a poslúchať, cez telefónne obťažovanie sa dostáva do pozície, kde on riadi niekoho druhého a má ho pod kontrolou. Nemusí sa obávať, že jeho klamstvo bude odhalené, pretože obeť sa nemôže brániť rovnocenným spôsobom. Chýbajúci očný kontakt uľahčuje akékoľvek obťažovanie cez telefón, pomáha páchateľovi a oslabuje obeť.

Sú páchatelia telefónneho obťažovania nebezpeční?

Obťažovanie cez telefón môže spôsobiť ťažké psychické poruchy a výrazne narušiť kvalitu života. Telefónny teror nekončí zavesením slúchadla. Páchateľ má totiž život obete v určitom zmysle pod kontrolou. V prípade, že zazvoní telefón, obeť sa zľakne. Pocit bezmocnosti vyvoláva hlavne to, že volajúci vie o vás skoro všetko a vy o ňom neviete nič, ani jeho meno. Keď sa k tomu pridajú vyhrážky, cíti sa obeť extrémne ohrozená a vydaná napospas neznámemu. Obeť sa sťažuje na dlhodobé následky, aj keď už medzitým obťažovanie cez telefón skončilo. Prípad, že by sa páchateľ objavil v byte a použil proti obeti fyzické násilie sa nevyskytol.

Ako sa brániť obťažovaniu cez telefón?

Odporúčame aktívnu obranu. Ide o to, aby sme neprijali vnútenú úlohu zastrašenej a do kúta zatlačenej obete, ale zaujali pozíciu aktívneho partnera telefónneho hovoru. Pripravte si pre volajúceho vhodnú repliku a bez váhania ju použite. Páchateľ čerpá svoju odvahu a drzosť zo strachu a pasivity obete. Ak však obeť nereaguje tak, ako páchateľ predpokladá, stráca sa jeho odvaha a sám zažíva šok. Očakávaná reakcia obete sa nedostavila. Páchateľ na túto situáciu nie je pripravený, a preto obyčajne sám položí telefónne slúchadlo.

Ak obťažovanie cez telefón napriek tomu pokračuje, kontaktujte políciu. Páchateľ môže spáchať takýmto spôsobom závažný trestný čin napr. vydieranie, hrubý nátlak, ohováranie, šírenie poplašnej správy a pod. Polícia má v súčasnosti dostatok technických prostriedkov na vypátranie takého telefonistu.