Organizovaný zločin

Definícia toho, čo predstavuje organizovaný zločin sa veľmi líši od krajiny ku krajine. Organizované siete zločincov sú zvyčajne zapojené do mnohých rôznych typov trestnej činnosti siahajúcej cez niekoľko krajín.
Tieto činnosti môžu zahŕňať obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie s nelegálnym tovarom a falšovanie, zbrane a drogy, ozbrojená lúpež, falšovanie a pranie špinavých peňazí.

V tejto časti sa zameriame na projekty, ktoré boli zriadené v reakcii na veľmi konkrétne typy zločineckých sietí, z ktorých každý prichádza s unikátnym súborom problémov.

organ.zločin

Tieto budúce projekty by mali predovšetkým uľahčovať a skvalitňovať spoluprácu medzi krajinami EÚ a podporujú výmenu informácií medzi všetkými národnými i medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú bojom proti týmto problémom orgánov presadzovania práva.

Naše ciele v rámci projektov sú:

  • Poskytovať profesionálne a technické znalosti; vyškoľovať tím vyšetrovateľov pre organizovaný zločin;
  • Zhromažďovať, analyzovať a šíriť príslušné policajné údaje;
  • Koordinovať medzinárodné vyšetrovanie;
  • Identifikovať, nadviazať a udržiavať kontakt s odborníkmi v tejto oblasti;
  • Publikovať manuály, príručky a správy pre vyšetrovateľov.

Ďalej podporujeme strategické partnerstvá s inými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v určitých oblastiach trestnej činnosti, a podporujeme taktiež realizáciu spoločných projektov na medzinárodnej úrovni.

 

Zobrazenie páchania trestných činov v SR za rok 2013

 

mapka