Výzva pre občanov

Dávame do pozornosti pre všetkých občanov, že organizácia NABK okrem iných činností ponúka pre občanov v núdzi pomoc. V prípade, ak máte podozrenie z vykonávania trestnej činnosti vo svojom okolí a nie ste si istí, či sa jedná o trestný čin alebo z nejakého iného dôvodu daný čin nechcete hlásiť na políciu, obráťte sa na nás.

Táto poradná pomocná zložka našej organizácie bola vytvorená s cieľom umožniť občanom bezplatné podávanie podnetov, bezplatnú právnu alebo existenčnú pomoc. Pomoc môžete využiť napríklad ak nie ste si istí na koho sa obrátiť, prípadne nemáte finančné prostriedky na právnika alebo z nejakého dôvodu máte strach podať trestné oznámenie.

Naša organizácia do dnešného dňa už napomohla veľa prípadom od týrania mládeže, pomoci pre matky, ktoré ostali s dieťaťom v núdzi alebo aj vo veľa násilných či iných prípadoch.

Ak sa nachádzate v núdzi či v situácii, kedy neviete na koho sa obrátiť alebo máte strach z osoby alebo činnosti vo svojom okolí obráťte sa na nás.

Akékoľvek informácie môžete podávať:

  • Emailom: nabk@nabk.sk
  • Telefonicky: 0696 85 5555 ; 0901 920 796
  • Písomne: NABK – Národná Agentúra Boja proti Kriminalite, Pri Kalvárii 31, 917 01 Trnava