NABK - Národná Agentúra Boja proti kriminalite

O nás

NABK / NAFAC
"Por pli bona Mondo"
"Za lepší svet!"

V medzinárodnom styku označujeme NABK ako "NAFAC - National Agency Fights Against Criminality" - OD 30, Júna 2015 registráciou v Organizácii Spojených Národov bola prijatá medzinárodná poznávacia značka UNIPOL. Táto záujmová organizácia bola založená dňa 26.06.2013 zakladateľom a jej súčasným prezidentom , schválená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. V prvom rade NABK zahŕňa rôzne sekcie, ktoré sú činné v oblasti analýzy informácii, vzdelávania a vyšetrovania. NABK je organizácia, ktorej úlohou je aj pozdvihnúť morálku mládeže, zlepšiť a poskytnúť bezpečie a istotu na uliciach, postarať sa o kvalitnejšiu budúcnosť ľudí...  

INTRANET

Oblasti Kriminality

Kontaktujte nás