Vojnové zločiny

Genocídy, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločinov sú najzávažnejšími zločinmi vyvolávajúce obavy medzinárodného spoločenstva ako celku.

Majú trvalý vplyv na spoločnosť a môžu aj naďalej de-stabilizovať bezpečnosť a ochranu obcí, krajov a štátov po celé desaťročia po tom, čo sa objavia.
Vlády, občianske spoločnosti a medzinárodné trestné tribunály nemôžu vyriešiť všetky problémy v tejto oblasti na vlastnú päsť.

Od roku 2002 existuje v Haagu – Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý má právo súdiť páchateľov vojnových zločinov, ktoré boli spáchané po dátume jeho založenia.