Moto kriminalita

Krádeže motorových vozidiel sú vysoko organizovanou trestnou činnosťou, ktorá sa vyskytuje neustále, a to v regiónoch celého sveta, najmä však v tých vyspelejších. Vozidlá sú často krát odcudzené nielen kvôli majetku ako takému, ale aj pre obchodovanie s ľuďmi na účely financovania iných trestných činov. Dokonca sú prípady, kedy boli použité tiež ako nosiče bômb alebo v páchaní ďalších trestných činov.

lupez

Štatistické porovnanie krádeží vozidiel v Slovenskej republike za roky 2013/2014

Porovnávacia tabuľka krádeží vozidiel podľa jednotlivých značiek a regiónov za prvých 6 mesiacov roku 2014 s porovnaním rovnakého obdobia 2013. Tak ako si všimnete na jednotlivých štatistikách krádeže vozidiel klesajú u značiek, ktoré boli dlhodobo v červených číslach a naopak u niektorých stúpajú kým do súčasnosti neboli tak atraktívne pre tretiu stranu. Všeobecne je možné povedať, že neústále klesajúcemu trendu krádeže vozidiel prispieva dlhodobá činnosť v oblasti zabezpečenia vozidiel doplnkovou technikou , ktorá vo všetkých kategóriách vozidiel zohráva veľmi dôležitú úlohu ochrany majetku. Páchatelia sú nútený používať sofistikovanejšie spôsoby odcudzenia vozidla a už to nie je taký masový odliv, skôr konkrétne výbavy a motorizácie.

Veľkú pozornosť je potrebné dať na doplnkové komponenty ako napr. rezervy, audio technika, airbagy a pod… ., ktoré zo servisného hľadiska majú neustály dopyt.

Rok 2013 priniesol niekoľko zaujímavých pozorovaní pri štatistikách kradnutých vozidiel. Z dlhodobo sledovaných značiek Škoda Octácia zaznamenala pokles o 10%  ale Škoda Superb nárast o 8%  a Škoda Fabia o 11%. V koncerne VW si Passat udržuje vyrovnanú štatistiku ale VW GOLF zaznamenal nárast o 16% a Audi o 8%. BMW posledné dva roky  vykazuje klesajúcu tendenciu krádeží vozidiel, za minulý rok to bolo o 12%.  Z trojice prémiového segmentu najvyšší nárast krádeží až o 18% zaznamenal Mercedes, ale  napriek tomu  si z prémiového segmentu udržuje tretiu pozíciu. Zaujímavosťou je prudký nárast krádeží vozidiel značky  Landrover až o 500% !!! a neustály záujem o značky  Citroen, Peugeot, Ford a Fiat. Nie zanedbateľnou značkou v oblasti krádeží vozidiel je značka Honda.