Terorizmus – jeho druhy

Terorizmus predstavuje vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a životy jednotlivcov po celom svete. V našej organizácii máme v záujme aj do budúcnosti prevádzkovať niekoľko iniciatív na podporu našich členských krajín v ich úsilí o ochranu svojich občanov pred terorizmom v jeho mnohých podobách. Odborníci a rôzni analytici v našich sekciách majú za úlohu v tejto súvislosti zhromažďovať, ukladať a analyzovať informácie o podozrivých jednotlivcoch a skupách, o ich aktivitách, a taktiež realizovať výmenu dát s našimi krajinami a ďalšími medzinárodnými organizáciami.

 

Druhy terorizmu

Druhy terorizmu sa spravidla vymedzujú na základe jeho vybraných vonkajších prejavov. Medzi najčastejšie uvádzané patria: ‹

 • medzinárodný,
 • vnútroštátny (domáci),
 • mestský,
 • vidiecky,
 • náboženský,
 • nacionalistický,
 • kriminálny,
 • podvratný,
 • narkoterorizmus,
 • počítačový, ‹
 • jadrový,
 • extrémistický,
 • sociálny,
 • informačný, ‹
 • psychologický,
 • a iné.

bioterorizmus

Najnovšími druhmi terorizmu sú bioterorizmus a agroterorizmus – najmä v spojení s možnosťami teroristických  útokov v podobe otrávenia ovzdušia, vodných zdrojov a potravín rôznymi biologickými látkami.