Štruktúra NABK

Štruktúra NABK

 1. NABK
 2. Orgány NABK
 3. Prezident
 4. Viceprezidenti
 5. Generálny sekretár
 6. Tajomník
 7. Asistenti
 8. Odborný poradcovia
 9. Delegáti  

SEKCIE :

 1. Edukačná sekcia                      
 2. Analytická sekcia                                                                                                    
 3. Spravodajská sekcia                                                                                                
 4. Operatívna sekcia  

ODBORY:

 1. OŠČ