Hľadané osoby a utečenci

Vyšetrovanie hľadaných osôb

Utečenci predstavujú vážnu hrozbu pre verejnú bezpečnosť na celom svete. Jedná sa o mobilných ľudí (často cestujú medzi krajinami s odcudzenými alebo falošnými cestovnými dokladmi), ktorí spáchali trestný čin na danom území a tak emigrujú do zahraničia, najčastejšie do štátov, kde je miernejšie súdníctvo a tresty, prípadne, kde daný čin nie je považovaný za trestný čin ale len priestupok.
Toto môže byť ďalším problém, kedy utečenci tiež podkopávajú systém trestného súdnictva na svete, v prípadoch aj keď boli obvinení z porušenia zákona, neboli však zatknutí. Takíto sú najčastejšie prepustení na kauciu, hneď potom však väčšinou utečú, aby tak zabránili ďalšiemu stíhaniu a následnému umiestneniu do väzenia na výkon trestu odňatia slobody. Keď utečenci utečú, vo veľa prípadoch dôkazy nie sú overiteľné a usvedčenie zločinca nesplní svoje zákonnitosti. V takom prípade je často obetiam trestných činov odopretá spravodlivosť a celý proces sa uzatvára z dôvodu nepostačujúcich dôkazov.

Hľadané osoby môžu predstavovať hrozbu pre okolie alebo štát, do ktorého sa rozhodli emigrovať. Pre to je nevyhnutné aby všetky orgány spolupracovali, napomáhali si a taktiež poskytovali informácie o hľadaných osobách. V tomto smere sa zameriava aj naša organizácia, v súčasnosti najmä v spravodajskej oblasti, kde získava a poskytuje informácie o hľadaných osobách, či už utečencoch alebo nezvestných osobách.
NABK – UNIPOL poskytuje proaktívnu  pomoc členským krajinám a ďalším medzinárodným subjektom, najmä pri usvedčení a zatknutí utečencov, ktorí cestujú cez medzinárodné hranice.

Aktivity zahŕňajú:

  • Poskytovať podporu pri vyšetrovaní do členských krajín v medzinárodných prieskumoch utečencov;
  • Rozvoj a vykonávanie cielenej iniciatívy, medzinárodného spravodajstva, výmená dát, spracovanie databáz a analýz týkajúcich sa vyšetrovania hľadaných osôb;
  • Koordináciu medzinárodnej spolupráce v oblasti utečeneckých vyšetrovaniach;
  • Poskytovať školení a konferencií;
  • Skladať a šíriť osvedčené postupy, odborné znalostí ale aj nové alternatívne metódy;
  • Poskytovať podporu a pomoc, pre jednotlivcov ale aj skupiny, na ktorých sú páchané zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, zločiny proti základným ľudským právam ale taktiež sociálnu a humanitárnu pomoc.