Ako sa vyhnúť podvodom!

  • Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako vás okradnúť.
  • Vodári, elektrikári, plynári, daňoví kontrolóri… Mnohí z vás sa na nich pozerajú ako na dôveryhodné osoby, mali by ste byť však opatrní, aby ste zbytočne neprišli o posledné celoživotné úspory. Nezabudnite si ich preveriť a trvať na tom, aby vám preukázali, že skutočne zastupujú danú spoločnosť. Prípadne zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom, že o ponúkanú službu nestojíte.
  • Vyplatenie preplatkov alebo nedoplatkov si spoločnosti účtujú prostredníctvom pošty či banky alebo vo svojich obchodných kanceláriách.
  • Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho bytu!
  • Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, „výhodné“ kúpy, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o.boxami a iné, podľa schémy „nízky risk – vysoký zisk“.
  • Nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, číslo poistky, alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísel na overenie je od obchodníkov protizákonné!
  • Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, blízki, susedia a pod.) si uložte viditeľne blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.
  • Nedovoľte nikomu, aby vás nútil niečo podpísať. Dohodu o poistení, dohodu o kúpe či predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku a pod. Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s právnikom, nechajte si poradiť od vierohodných osôb.