Umelecké diela

Krádež kultúrnych diel ovplyvňuje rozvinuté a rozvojové krajiny rovnako. Nezákonné obchodovanie s kultúrnym dedičstvom je medzinárodná trestná činnosť, ktorá sa dotýka každej krajiny. Nedovolené obchodovanie s umeleckými dielami predstavuje v súčasnosti vysoký dopyt na trhu umenia. Dopomohla k tomu vysoká modernizácia a globalizácia a veľa ďalších faktorov, medzi ktoré určite patrí aj otvorenie hraníc, zlepšenie[…]

Vojnové zločiny

Genocídy, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločinov sú najzávažnejšími zločinmi vyvolávajúce obavy medzinárodného spoločenstva ako celku. Majú trvalý vplyv na spoločnosť a môžu aj naďalej de-stabilizovať bezpečnosť a ochranu obcí, krajov a štátov po celé desaťročia po tom, čo sa objavia. Vlády, občianske spoločnosti a medzinárodné trestné tribunály nemôžu vyriešiť všetky problémy v tejto oblasti[…]

Moto kriminalita

Krádeže motorových vozidiel sú vysoko organizovanou trestnou činnosťou, ktorá sa vyskytuje neustále, a to v regiónoch celého sveta, najmä však v tých vyspelejších. Vozidlá sú často krát odcudzené nielen kvôli majetku ako takému, ale aj pre obchodovanie s ľuďmi na účely financovania iných trestných činov. Dokonca sú prípady, kedy boli použité tiež ako nosiče bômb[…]

Obchodovanie s nelegálnym tovarom a falšovanie

NABK – UNIPOL sa snaží identifikovať a rôznymi dostupnými prostriedkami odstraňovať národné a medzinárodné siete organizovaného obchodovania s nelegálnym tovarom. Obchodovanie s nelegálnym tovarom je všeobecný termín používaný Interpolom, popisujúci všetky druhy nezákonného obchodu. To zahŕňa také praktiky, ako falšovanie (nesplnenie zákonnosti ochrannej známky), pirátstvo (porušenie autorských práv), pašovanie ilegálnych produktov a tým zároveň páchanie[…]

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je forma multi-miliardového obchodu medzinárodných organizovaných zločineckých skupín, ktorá predstavuje novodobé otroctvo. Obete sú unášané a transportované medzi krajinami a regiónmi s využitím podvodov alebo nátlakov. Sú zbavení ich samostatnosti, slobody pohybu, možnosť voľby a čelia rôznym formám fyzického a psychického týrania. Existujú tri hlavné typy obchodovania s ľuďmi: Obchodovanie s ľuďmi za[…]

Terorizmus – jeho druhy

Terorizmus predstavuje vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a životy jednotlivcov po celom svete. V našej organizácii máme v záujme aj do budúcnosti prevádzkovať niekoľko iniciatív na podporu našich členských krajín v ich úsilí o ochranu svojich občanov pred terorizmom v jeho mnohých podobách. Odborníci a rôzni analytici v našich sekciách majú za úlohu v tejto[…]

Organizovaný zločin

Definícia toho, čo predstavuje organizovaný zločin sa veľmi líši od krajiny ku krajine. Organizované siete zločincov sú zvyčajne zapojené do mnohých rôznych typov trestnej činnosti siahajúcej cez niekoľko krajín. Tieto činnosti môžu zahŕňať obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie s nelegálnym tovarom a falšovanie, zbrane a drogy, ozbrojená lúpež, falšovanie a pranie špinavých peňazí. V tejto časti[…]

Námorné pirátsvo

V posledných rokoch došlo k výraznému nárastu počtu pirátskych útokov na lode, nielen obchodné ale aj súkromné. , Vo väčšine častí sveta ide novodobým pirátom len o lodný náklad, majetok posádky a peniaze určené na prevádzku lode. Špecialitou sa ale stali známi somálski piráti, ktorých nič z týchto vecí nezaujíma, a ide im o výkupné za loď a posádku. Námorné pirátstvo sa[…]

Kriminalita v športe

 Kriminalita vo futbale a v iných športoch Futbalové komunity po celom svete čelia značnému počtu incidentov počas zápasov a obvineniam z korupcie. Incidenty vznikajúce nielen vo futbale ale i v rôznych športoch sú globálnym problémom, dokonca s nimi bojuje viac než 60 krajín, v ktorých sa v posledných dvoch rokoch začalo vyšetrovanie z podozrenia korupcie a[…]